Get Adobe Flash player
Otwarcie przedszkoli
Kształcenie na odległość
Otwarcie szkoły

Tydzień Edukacji Globalnej 2019 w naszej szkole

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 18 – 24.11. 2019 r.

 

 1. Wodna Gra Korytarzowa  - 20.11.2019

Zespoły czteroosobowe z klas 4-8 tego dnia na pierwszych pięciu przerwach międzylekcyjnych rozwiązują zadania dotyczące tematyki globalnej związanej z wodą.

(odpowiedzialne: U. Stępniewska, K. Lubomska, M. Nosek, K. Sikorska, I. Piersa)

 1. Wirtualny Festiwal Tygodnia Edukacji Globalnej 2019 dla zespołów uczniowskich – 21.11.2019 ( 9.30 – 12.30)

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której drużyny uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie się składał z 6 krótkich zadań, mających na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci. W festiwalu biorą udział dwa zespoły uczniowskie z klasy 7 b.

(odpowiedzialna: U. Stępniewska)

 1. Gazetka korytarzowa dotycząca Celów Zrównoważonego Rozwoju – parter i  II piętro.

( odpowiedzialne: U. Stępniewska, I. Piersa)

 1. ,,Była sobie Ziemia” - cykl lekcji w klasach 1- 3 z wykorzystaniem serii filmów edukacyjnych dla dzieci traktujących o zagrożeniach ekologicznych.

( odpowiedzialna: M. Nosek)

 1. ,,Klimatyczna biblioteka” – zajęcia na temat edukacji globalnej.
 • ekologia.ceo.org.pl  PREZENTACJE ,,KLIMAT TO TEMAT! PERSPEKTYWA KOBIET”

prezentacja ,,Zmiana klimatu” ( wychowawcy)

 • un.org.pl        prezentacja : ,,Cele Zrównoważonego Rozwoju i celebryci”

( odpowiedzialna: M. Czerwińska)

 1. ,,Drzewka Klimatyczne” – wykonanie plakatów na zajęciach z wychowawcą przedstawiających przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu.

Deklaracja ,,Miesiąc dla klimatu” – ksero dla każdego ucznia i uczennicy

( odpowiedzialni: wychowawcy klas 4 – 8 )

 1. ,,Ratowanie świata – przewodnik dla leniwych” – broszura rozdawana rodzicom podczas zebrań (21.11.2019)
 2. ,,Daj rzeczom drugie życie!” – kiermasz rzeczy używanych (21.11.2019)
 3. ,,Taniec żywiołów” ( odpowiedzialna: A. Kannenberg)

                                                                                                              Urszula Stępniewska